Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp (chuyên sâu)

Mô-đun 3: Phân tích Báo cáo tài chính trong Đầu tư chứng khoán

↓  ↓  ↓


Xem lại Mô-đun 2

Phần 1: Tổng quan về Báo cáo tài chính

♦ Bài 1: Báo cáo tài chính doanh nghiệp có những nội dung chính gì?

♦ Bài 2: Cách tải Báo cáo tài chính doanh nghiệp [Free]

♦ Bài 3: Báo cáo Kết quả kinh doanh (trong BCTC) cho biết điều gì?

♦ Bài 4: Bảng cân đối kế toán (trong BCTC) thể hiện điều gì?

♦ Bài 5: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trong BCTC) phản ánh điều gì?

Phần 2: Các Chỉ số tài chính

♦ Bài viết tổng quan: Các Chỉ số tài chính quan trọng trong Đầu tư chứng khoán [Free]

♦ Chỉ số tài chính #1: Gross Margin là gì?

♦ Chỉ số tài chính #2: ROS là gì?

♦ Chỉ số tài chính #3: ROE là gì?

♦ Chỉ số tài chính #4: ROA là gì?

♦ Chỉ số tài chính #5: D/A là gì?

♦ Chỉ số tài chính #6: EPS là gì?

♦ Chỉ số tài chính #7: P/E là gì?

Phần 3: Phân tích Chuyên sâu

♦ Chuyên sâu #1: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát

♦ Chuyên sâu #2: Công ty sống dựa vào Doanh thu tài chính

♦ Chuyên sâu #3: Thực hành phân tích BCTC Doanh nghiệp

Phần 4: Giải đáp thắc mắc Chứng khoán

♣ Câu hỏi 1: Có 5 triệu mỗi tháng! Nên mua cổ phiếu nào để đầu tư dài hạn?

♣ Câu hỏi 2: Admin có thể đánh giá giúp em các mã: TTF, HT1, PVS, PVD, PXS?

♣ Câu hỏi 3: Vốn chủ sở hữu là gì? [Free]

♣ Câu hỏi 4: Cổ tức là gì? [Free]

♣ Câu hỏi 5: Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? [Free]

Phần 5: Bài viết bổ sung

⊕ Bổ sung 1: Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? Mục đích, ý nghĩa của ngày GDKHQ

⊕ Bổ sung 2: Quỹ ETF là gì? Cách kiếm lợi nhuận từ quỹ ETF (đầu tư thụ động) [Free]

⊕ Bổ sung 3: Lệnh LO là gì? Cách đặt lệnh LO để mua bán chứng khoán [Free]

⊕ Bổ sung 4: Lệnh ATO là gì? Hướng dẫn sử dụng lệnh ATO để mua cổ phiếu [Free]

⊕ Bổ sung 5: Lệnh ATC là gì? Nên dùng lệnh ATC để mua bán cổ phiếu khi nào [Free]

⊕ Bổ sung 6: Lệnh MP là gì? Cách đặt lệnh MP trong mua bán chứng khoán. [Free]

⊕ Bổ sung 7: Bán khống là gì? Tại sao không có tài sản mà vẫn bán được? [Free]

⊕ Bổ sung 8: Đòn bẩy tài chính là gì? Cách dùng tiền của người khác để kiếm lời [Free]

⊕ Bổ sung 9: Cổ phiếu quỹ là gì? Cách thức mua bán cổ phiếu quỹ [Free]

⊕ Bổ sung 10: Chứng khoán phái sinh là gì? Hướng dẫn đầu tư CKPS cho người mới!

⊕ Bổ sung 11: Hướng dẫn mở tài khoản Chứng Khoán Phái Sinh VNDirect [Free]

Xem tiếp Mô-đun 4: Đầu tư Chứng khoán lướt sóng


Lướt sóng chứng khoán