Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp (chuyên sâu)

Mô-đun 3: Phân tích Báo cáo tài chính trong Đầu tư chứng khoán

↓  ↓  ↓

Phan-tich-bao-cao-tai-chinh-doanh-nghiep

Nếu như ở Mô-đun 1 (Phân tích chứng khoán cơ bản) → giúp bạn chọn ra được cổ phiếu tốt và Mô-đun 2 (Phân tích chứng khoán kỹ thuật) → giúp bạn lựa chọn thời điểm mua bán thích hợp. Thì ở Mô-đun 3 này mình sẽ hướng dẫn bạn đánh giá doanh nghiệp một cách chuyên sâu bằng việc phân tích các Báo cáo và Chỉ số tài chính → giúp bạn có được cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp.

♦ Xem lại Mô-đun 1: Phân Tích Chứng Khoán Cơ Bản

♦ Xem lại Mô-đun 2: Phân Tích Chứng Khoán Kỹ Thuật

♦ Tham khảo thêm: Sự kiện chứng khoán đáng chú ý! (Cập nhật hàng tuần)

♦ Tham khảo thêm: Khóa học Đầu tư chứng khoán cơ bản (bằng video) dành cho người mới!

Phần 2: Các Chỉ số tài chính

♦ Bài viết tổng quan: Các Chỉ số tài chính quan trọng trong Đầu tư chứng khoán

♦ Chỉ số tài chính #1: Gross Margin là gì?

♦ Chỉ số tài chính #2: ROS là gì?

♦ Chỉ số tài chính #3: ROE là gì?

♦ Chỉ số tài chính #4: ROA là gì?

♦ Chỉ số tài chính #5: D/A là gì?

♦ Chỉ số tài chính #6: EPS là gì?

♦ Chỉ số tài chính #7: P/E là gì?