Phân tích Kỹ thuật trong Đầu tư Chứng khoán

Mô-đun 2: Phân Tích Kỹ Thuật Trong Đầu Tư Chứng Khoán

Phần 2: Chỉ báo kỹ thuật

♦ Chỉ báo kỹ thuật #1: Đường trung bình (MA)

♦ Chỉ báo kỹ thuật #2: Đường xu hướng (Trendline)

♦ Chỉ báo kỹ thuật #3: Hỗ trợ – Kháng cự

♦ Chỉ báo kỹ thuật #4: Điểm cắt vàng

♦ Chỉ báo kỹ thuật #5: Đường MACD

♦ Chỉ báo kỹ thuật #6: Dải Bollinger Band

♦ Chỉ báo kỹ thuật #7: Chỉ báo sức mạnh RSI

♦ Chỉ báo kỹ thuật #8: Mây Ichimoku

♦ Tổng hợp: Nên tập trung xem chỉ báo kỹ thuật nào?

Phần 3: Chiến lược đầu tư (nên xem kỹ)

Giải đáp chứng khoán: Đầu tư chứng khoán khi nào thì dễ sinh lời nhất?

Biểu đồ “Siêu lợi nhuận” (Phần 1): Giá đi ngang – Mô hình “Tích lũy chân sóng”

Biểu đồ “Siêu lợi nhuận” (Phần 2): Khối lượng giao dịch “đột biến” – Mô hình “Khủng long thức giấc”

Biểu đồ “Siêu lợi nhuận” (Phần 3): Mô hình “quả bóng nẩy” lên dốc

Biểu đồ “Siêu lợi nhuận” (Phần 4): Giá vượt đỉnh cũ – Lý thuyết “Vỡ hộp” Darvas

× Biểu đồ NÊN TRÁNH MUA: Câu chuyện “đu đỉnh” của nhà bác học Newton

♥ Khi nào nên BÁN CỔ PHIẾU để chốt lãi (Phần 1)

♥ Khi nào nên BÁN CỔ PHIẾU để chốt lãi (Phần 2)

Phần 4: Tín hiệu NẾN (nên xem kỹ)

♠ Tín hiệu NẾN #1: “Vỡ tam giác” trong chứng khoán

♠ Tín hiệu NẾN #2:  Mô hình chữ W (2 đáy) trong chứng khoán

♠ Tín hiệu NẾN #3: Mô hình giá “nghỉ một lát” trong chứng khoán

♠ Tín hiệu NẾN #4: Mô hình “Chiếc cốc & Tay cầm” – Lý cafe muốn nói

Xem tiếp Mô-đun 3: Phân Tích Chuyên Sâu