Chỉ số P/E là gì? Vì sao chỉ số P/E lại rất được các đầu tư quan tâm?

Để tìm hiểu về Đầu tư chứng khoán một cách đầy đủ, bài bản và trực quan. 

Bạn hãy tham khảo: Lộ trinh 03 bước Đầu tư Chứng khoán dành cho người mới