Giao-dich-thuc-chien-forex

(Bài 6) Giao dịch thực chiến từng thanh nến trong Forex

Bài giảng trước: Phân tích thực chiến từng thanh nến trong Forex

Bài này là một phiên giao dịch thực chiến từng thanh nến của Hoài bằng Bob Volman Price Action, vận dụng các nguyên tắc hành động giá và nguyên lý cú nén đơn giản để kiếm lợi nhuận.

(Bấm ▶️ để xem)

(Ưu đãi này chỉ dành riêng cho độc giả của PhoWallViet.vn)

Xem lại toàn bộ:

1