quan-ly-von-forex-hieu-qua

Cách Quản lý vốn hiệu quả với Small Loss & Big Win

Bài giảng trước: Các loại phí giao dịch Forex mà người mới cần biết

Toàn bộ phương pháp giao dịch của các nhà đầu tư chuyên nghiệp đều được dựa trên 1 triết lý gọi là “Small Loss Big Win” (thắng lớn, thua nhỏ). 

Small Loss có nghĩa là mỗi giao dịch thua đều được kiểm soát ở mức nhỏ, trong khi Big Win là mỗi giao dịch thắng đều sẽ được gồng để đem lại số lãi lớn nhất có thể. 

Tại sao Cách quản lý vốn theo công thức Small Loss Big Win sẽ đem lại lợi nhuận cho bạn về dài hạn, tất cả sẽ được giải thích trong video này!

(Bấm ▶️ để xem)

Bài giảng tiếp theo: Kiến thức Trading nền tảng

Xem lại toàn bộ: