bob-volman-nhat-hoai

Phân tích Vàng-Forex-Stock-Crypto theo Bob Volman Price Action

Video phân tích Vàng – Forex- Stock – Crypto theo Bob Volman Price Action sẽ được Nhật Hoài lên vào mỗi thứ 7 hàng tuần.

Tuần hiện tại (04/2 – 11/2/2024)

(Bấm ▶️ để xem)

(Ưu đãi này chỉ dành riêng cho độc giả của PhoWallViet.vn)

Các tuần đã qua:

Tuần (27/1 – 3/2/2024)

(Bấm ▶️ để xem)

1