2 ông lớn đầu ngành FMCG Vinamilk và mỳ Hảo Hảo bất ngờ “chung sân”

2 ông lớn đầu ngành FMCG Vinamilk và mỳ Hảo Hảo bất ngờ “chung sân”